Spaghetti mit Kürbis und veganem Sugo Bolognese, Vegane Kürbispasta